Kuidas töötab Pop-Up: 11 edu võtmetegurid

Pop-up-meetmed tekitavad eksprompti mulje, kuid tegelikkuses nõuavad põhjalikku ettevalmistust. Unustage improvisatsioonid, kui sihiks on teie Pop-up-projekti edukus.
1.   Suhtuge platsi valikusse tähelepanelikult. Otsige suure käidavusega kohta.
2.   Broneerige plats aegsasti, et keegi ei jõuaks seda enne teid teha.
3.   Kooskõlastage õigel ajal formaalsused, mis on seotud administratsioonilt ja teistelt riiklikelt instantsidelt vastavate lubade saamisega.
4.   Hoolitsege reklaamikohtade tasumise eest, et ei teil ega teie partneritel ei tekiks ürituse käigus probleeme.
5. Rääkige projektist sotsiaalvõrgustikes, kiirkõnede ja elektronpostituste abil potentsiaalsetele klientidele. Tehke rõhuasetus just nimelt sotsiaalvõrgustikele – info levib seal välgukiirusel.
6.   Valmistuge ette stsenaariumi mistahes arenguks, et muudatuste korral oleks vajalik inventar käepärast.
7.   WOW-efekti tugevdamiseks korraldage üritus pimedal ajal.
8.   Kutsuge kohale kuulsused – see aitab luua teie ürituse ümber ažiotaaži.
9.   Korraldage tantsuline flashmob.
10. Valmistage külaliste jaoks ette kõikvõimalikud konkursid ja viktoriinid, pealtvaatajatele meeldivad need väga.
11. Kasutage aktiivselt sotsiaalvõrgustike võimalusi: uuendage informatsiooni rühmades, laadige üles online režiimis tehtud fotosid, täiendage uudiskirjade tellijate nimekirja ja hoidke nendega ühendust.